جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت سامان تهویه ایرانیان (STI)

طـراحـی مـدرن

بروک یک نگاه مدرن را با عناصر پیشرفته و پیشرفته مختلف از قبل پیشی می گیرد.

اسـتـفـاده چـنـد مـنـظـوره

این موضوع برای کسب و کارها و شرکت های فعال در طیف وسیعی از مناطق است.

طـراحـی تـعـامـلـی

بروک قالب ریسپانسیو فوق العاده با صفحه ساز WPBakery و اسلایدر رولوشن است.

آنـچـه مـا انـجـام مـی دهـیـم

ایــده هــای تــازه و طـرح هـای مـنـحـصـر بـه فـرد

طـرح هـای خـلـاقـانـه
بروک ارائه خدمات خود را با طرح بندی های انعطاف پذیر، راحت و چــنــد مــنــظــوره. شما می توانید پوسته های مورد علاقه و عناصر خود را برای پروژه های خاص با امکانات سفارشی نامحدود را انتخاب کنید.
راه حـل هـای مـنـحـصـر بـه فـرد
تکرار پیکسل کامل طراحان برای هر دو توسعه دهنده جلویی و عقب پایان طراحی شده است تا صفحات خود را با راحتی بیشتر به لطف سفارشی سازی بالا، سازگاری و همچنین انعطاف پذیری افزایش دهند.

همکاران ما

rawpixel-unsplash-01

آنــچــه مــا انــجــام مــی دهــیــم

اسـتـراتـژی دیـجـیـتـالـی
ما از بهترین شیوه های طراحی وب سایت و وب سایت های آنلاین آنلاین یاد می گیریم تا یک طراحی روشن و واضح ایجاد کنیم که متناسب با نیازهای شما برای یک وب سایت پاسخگو باشد.
طـراحـی و تـوسـعـه یـو آی
بروک ارائه خدمات خود را با طرح بندی های انعطاف پذیر، راحت و چند منظوره. شما می توانید پوسته های مورد علاقه و عناصر خود را برای پروژه های خاص با امکانات سفارشی نامحدود را انتخاب کنید.
سـاخـتـمـان بـا نـام تـجـاری
تکرار پیکسل کامل طراحان برای هر دو توسعه دهنده جلویی و عقب پایان طراحی شده است تا صفحات خود را با راحتی بیشتر به لطف سفارشی سازی بالا، سازگاری و همچنین انعطاف پذیری افزایش دهند.

ویــژگــیــهــایــی کــه دوســتـــ خــواهــیــد داشــتـــ

بـازاریـابـی دیـجـیـتـال

ما بازاریابی محصولات و خدمات را با استفاده از آخرین فن آوری های دیجیتال انجام می دهیم.

طـراحـی یـو آی

ما پروژه های UI / UX موفقیت آمیزی را برای مشتریان جهانی و محلی انجام داده ایم.

بـازاریـابـی سـئـو

رویکرد سئو ما این است که بر دیدگاه رو به رشد در نتایج موتور جستجوی آلی تمرکز کنیم.

اسـتـفـاده از مـنـابـع

ما در انتقال دانش و تکنولوژی در استفاده از منابع شرکت می کنیم.
iphone-01

آیــا آمــاده شــروع کــار بــا هــم هــســتــیــد؟