جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تــغــیــیــر انــدازه تــصــویــر بــا اســتــفــاده از فــتــوشــاپـــ

درباره پروژه

اگر شما یک پوشه پر از تصاویری که می خواهید تغییر اندازه دهید، ممکن است نگران باشید که چقدر طول می کشد تا هر عکس را در فتوشاپ باز کنید، تغییر اندازه دهید، آنها را دوباره ذخیره کرده و دوباره آنها را ببندید. با این حال، یک راه برای تغییر اندازه چندین عکس در فتوشاپ وجود دارد که واقعا سریع و آسان است، اما برای اولین بار تنظیمات لازم را انجام می دهد.

اشتراک گذاری