جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سن طلایی طراحی شده است چند بار در طول چند دهه گذشته – چهار، توسط تعداد من است. در حال حاضر، این حرکت قبلی با فناوری، جامعه و کسب و کار بزرگ، موجب ایجاد چیزی جدید شده است: یک باور بی سابقه در قدرت طراحی نه تنها ایده را افزایش می دهد، بلکه می بایست این ایده باشد. (منبع: nytimes.com)