جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تالار شهر ادوبی

درباره پروژه

ادغام به یک نیروی کار در حال رشد در سانفرانسیسکو، ادوبی خود را در نیاز به فضای آشپزی بیشتر یافت و آنها می خواستند کارکنان خود را با یک تجربه جدید که اهداف خود را به عنوان یک شرکت مطابقت دارد. با داشتن دفاتر خود را در بیکر تاریخی و آمپر قرار دارد. ساختمان همیلتون، گسترش و تغییرات ساختاری توسط شهر به شدت ممنوع شده است. (منبع: archdaily.com)

مهر 1394
آرش خان
جایزه طراح فوق حرفه ای از وب سایت راستچین
اشتراک گذاری