جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طرح های هیجان انگیز

درباره
پروژه

مهر 1394
آرش خان
جایزه طراح فوق حرفه ای از وب سایت راستچین
اشتراک گذاری

درباره پروژه

از همه پروژه هایی که در سال جاری منتشر شده است، ده نفر از آنها برای اصالت سازندگان و توانایی آنها برای الهام بخشیدن به ما وجود ندارد. این باعث شد که ما در شک و تردید ایستادیم، تقریبا در کفر بودیم که کسی نمیتواند تنها از این ایده خلاقانه فکر کند اما به طور بی عیب و نقص آن را اجرا کند.

در حالی که در برخی موارد تلاش مشترک برای درگیر شدن با بسیاری از مردم بود، در حالی که در دیگران فقط یک نفر درگیر بود، که ساعت های بی شماری را برای تکمیل وظیفه به ظاهر غیرقابل تحمل اختصاص دادند.

آنها ما را به چالش کشیدند تا محدودیتهای خلاقانه خود را به ما فشار دهند و از ما خواستند که جهان را به نحو چشمگیری متفاوت ببینیم. همانطور که ما سال نو را شروع می کنیم، ممکن است این افراد شما را القا کنند تا انتخاب کنید که پروژه ای که معنی آن را داشته اید، شروع کنید و یا درس هایی را که شروع کرده اید، شروع کنید. در اینجا، سال 2012 بهترین سال برای سالیان سال است. (منبع: mymodernmet.com)

portfolio-custom-layout-04-image-01
نــمــایــش پــیــش از مــا واقــعــا عــالــی بــود.
drew-graham-327935-unsplash