جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

این پروژه تمام ویژگی های اساسی پایه یک فـروشـگـاه نوری را در یک فضای 1000 متر مربع با طول عمر بالا و در طول سال ها در چارچوب سطح زمین ساختار ساخته شده 40 ساله در پایتخت، شکل می دهد. تعهد عمیق ما به برتری در تمام خدمات ما نشان داده شده است و نتایج کار ما برای مشتریان ما به دست می آید.(منبع: archdaily.com)