جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شما آخرین قطعه را در دیوار گالری خود آویزان کرده اید و حالا شما انجام می دهید، درست است؟ نه کاملا. مطمئنا، شما می توانید به پروژه DIY بعدی بروید، یا می توانید با استفاده از روشنایی مناسب، این آثار با دقت جمع آوری شود. ریچارد میشائن، طراح AD100 که برای ساختن آثار دستگیر شده در پروژه هایش شناخته شده، می گوید: “هیچ چیز بهتر از یک قطعه هنری زیبا نیست.” (منبع: architecturaldigest.com)