جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تــغــیــیــر انــدازه تــصــویــر بــا اســتــفــاده از فــتــوشــاپـــ

درباره پروژه

اگر شما یک پوشه پر از تصاویری که می خواهید تغییر اندازه دهید، ممکن است ناامید شوید که چقدر طول می کشد تا هر عکس را در فتوشاپ باز کنید، تغییر اندازه دهید، آنها را دوباره ذخیره کرده و دوباره آنها را ببندید. با این حال، یک راه برای تغییر اندازه چندین عکس در فتوشاپ وجود دارد که واقعا سریع و آسان است، اما برای اولین بار تنظیمات لازم را انجام می دهد.

مهر 1394
آرش خان
جایزه طراح فوق حرفه ای از وب سایت راستچین
اشتراک گذاری