جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آرشیو دیجیتالی انقلاب فرانسه ( FRDA ) همکاری چند ساله از کتابخانه دانشگاه استنفورد و کتابخانه ملی فرانسه (BNF) به نسخه دیجیتال منابع اصلی تحقیق انقلاب فرانسه را تهیه و آنها را در اختیار جامعه بین المللی علمی قرار می دهد. (منبع: frda.stanford.edu)