جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قبل از اینکه این رویکرد به زمین برسد و صنعت صنایع طراحی وب را به دست آورد، فقط یک مسئله بود. نگاهی به اکثر رابط های تلفن همراه که مطابق با دکترین طراحی مواد یا استانداردهای طراحی اخیر iOS طراحی شده اند، همه آنها دارای پالت های زرق و برق دار، ترکیب رنگ های عمیق و انتقال صاف بین سایه ها هستند. (منبع: onextrapixel.com)