جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

این خانه بزرگ خانوادگی بزرگ برای خواهر و برادر است که خانواده و والدین آنها را دارند. با پاسخ دادن به متن کوتاه و سایت، یک طرح L شکل به حفظ حریم خصوصی لازم بین 2 خانوار کمک می کند و در عین حال یک حیاط مشترک با فضاهای اجتماعی متصل دارد. (منبع: archdaily.com)