جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمایشگاه عکاسی باز کرده است، نمایشگاه میز از معماران و طراحان لندن از جمله معمار نیکولاس گریم، طراح لوقا پیرسون و مارپیچ گالری مدیر عامل شرکت یانا پوست. نام رومیزی، این نمایشگاه است در نشان دادن در نمایشگاه والتر نول در Clerkenwell لندن. (منبع: dezeen.com)