logo

کانال از پیش عایق شده از جنس XPU

یکی از پر مصرف ترین مدل های کانال های از پیش عایق شده بوده که از پلی اورتان ساخته می شود و به علت ضریب انتقال حرارت پایین (0.019w/m°k)، دارای اتلاف انرژی بسیار کمی است. این محصول فاقد کلاس حریق بوده و برای مواردی که بحث حریق حائز اهمیت نمی باشد استفاده می گردد.

یکی از پر مصرف ترین مدل های کانال های از پیش عایق شده بوده که از پلی اورتان ساخته می شود و به علت ضریب انتقال حرارت پایین (0.019w/m°k)، دارای اتلاف انرژی بسیار کمی است. این محصول فاقد کلاس حریق بوده و برای مواردی که بحث حریق حائز اهمیت نمی باشد استفاده می گردد.

کامنت بگذارید